Vés al contingut

Amb les xarxes de suport i ajuda mútua volem enfortir la xarxa socioeconòmica del barri. Volem un veïnatge connectat amb els comerços de proximitat, ajudar a que els projectes siguin sostenibles.

Veiem la cultura com un dret del qual totes hem de poder gaudir i que ha de conformar les realitats dels nostres barris, no només a les grans ciutats o per part de les grans entitats, però això és important practicar altres maneres de produir cultura i buscar i connectar entitats del barri que no es coneguin entre sí o donar a conèixer aquests espais i agendes a les veïnes de la ciutat.

Tot això tenint en compte els conflictes, hàbits i necessitats del veïnatge, pensant al costat d'elles quina ciutat volem i quin barri volem: pensar les seves zones verdes, la qualitat ambiental, els usos del cotxe, la seva infància, les seves persones majors, les capacitats diverses, les cures de totes.

VALORS

Actuem orientades per la equitat, la solidaritat, la sostenibilitat, la participació, la inclusió i el compromís amb la comunitat. Tenim voluntat de canvi social, posant la vida i les necessitats de les persones al centre.

OBJECTIUS

Prefigurar els nostres barris futurs més verds, amb les seves places i carrers més habitables, més vivibles, més diversos i accessibles per a totes, més productors d’agendes culturals pròpies, en definitiva més al servei de la gent que els habita.

No volem que el comerç local i de proximitat desaparegui, és més, el volem fer créixer i teixir aliances entre el petit comerç i l’economia cooperativa perquè esdevinguin agents dinamitzadors dels nostres barris. També volem cuidar i protegir els vincles amb i entre les veïnes. Presentar al barri totes les iniciatives que hi ha a l’abast de totes emmarcades dins de l’economia social i solidària i de proximitat, les seves propostes de consum local i produir retorns que generin riquesa a la ciutat i a la seva gent.

Potenciar la cultura com un dret viu i actiu als nostres barris: generar i confeccionar agendes d'activitats accessibles per a tots els públics i potenciar així la producció de cultura comunitària i els usos de les infraestructures públiques o comunitàries per part de la ciutadania.

Apostar per uns usos de l'espai públic on la gent que els habita hi sigui protagonista: més bicicletes, més zones verdes, més accessibilitat, més parcs, més zones transitables a peu,

Impulsar l’autoorganització col·lectiva del veïnatge per participar a les xarxes de suport, entre les quals apostem per l’autorganització de comunitats energètiques, de cures i de consum.